Geodesie Cursussen

Omschrijving

Landmeetkundige inwinning is een belangrijk onderdeel van de Geo-ICT

Er is een grote vraag naar landmeetkundigen in heel Europa. Je kunt daarom vanuit de opleiding vaak direct aan de slag bij organisaties zoals het Kadaster, bouw- en infrabedrijven, ingenieursbureaus, architectenbureaus, gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat. Het begin van de Geo-ICT was de Geodesie.

De geodesie of landmeet sector deed nauwkeurige metingen voor de materie gebieden Kadaster, Bouw en Civiel op basis van de geodetische infrastructuur, het RD stelsel.

De Geo-ICT verwerft, bewerkt en publiceert geografische data voor álle materiegebieden op basis van een stelsel van geo-basisregistraties.

De geodesie sector is veranderd van een niche naar een enorme groei markt. Geo-ICT Training Center biedt diverse geodesie cursussen en ook een Leergang tot Landmeter en een Leergang tot Maatvoerder.

GPS

Onze GPS cursussen:

Leergangen

De vraag naar landmeters en maatvoerders is op dit moment groot. Deze leergangen bieden een kans tot omscholing naar dit technische landmeet beroep. Een mooie opstart naar diverse andere functies in de geo-sector.

Leergang tot Landmeter
Leergang tot Maatvoerder

Rekenen

Onze Reken cursussen:


Scanning en Sensing

Onze Scannen en Sensing cursussen: