Oracle Spatial Basis

Omschrijving

Opslaan van geografische data in Oracle Database

De cursus Oracle Spatial Basis duurt 4 dagen en kost € 1795,-. Deze cursus behandeld de opslag, syntax en semantiek van de geometrische datatypes die Oracle Spatial ondersteunt. Er wordt geoefend. Deelnemers leren werken met Oracle’s native data type voor ruimtelijke data (SDO_GEOMETRY) en de geometrische primitieven die het ondersteunt. Verder wordt het mechanisme van ruimtelijke indexeren behandeld. Operatoren en functies met betrekking tot ruimtelijke selecties (queries), overlays en ruimtelijke analyses komen aan bod. Beschrijven van geometrische primitieven ondersteund door SDO_GEOMETRY, modelleren en laden van data in Oracle Spatial, ruimtelijke SQL queries met behulp van ruimtelijke operatoren, presenteren van ruimtelijke gegevens uit Oracle Spatial, ruimtelijke analyses met ruimtelijke functies en procedures, indexeren en tunen van ruimtelijke data, ‘linear referencing’ met Oracle Spatial, beschrijven van het Oracle Spatial query model, beschrijven van SDO_GEOMETRY, beschikbare coördinatenstelsels in Oracle Spatial.

Planning en Aanmelden
*
*
*