Videos

Nederland is een dichtbevolkt land. We zijn zuinig op de ruimte die we hebben. Van ieder punt en vlak in het terrein hebben we informatie. Door vele nieuwe manieren van data inwinning en door krachtige data-analyse en machine learning technieken ontstaan er revolutionaire nieuwe mogelijkheden zoals Internet of things en Smart Cities. De geo-informatie helpt ons ook de climate change te monitoren. Hieronder treft u een aantal videos over deze onderwerpen.

Enkele videos ter informatie en achtergrond: