Vouchers & Vraagfinanciering

vraagfinanciering-hbo-ictDe overheid stimuleert de Geo-ICT Opleidingen met meerdere subsidies. Sinds 1 september 2016 is het in vele gevallen mogelijk bijna gratis een hbo Geo-ICT of een functiegerichte leergang te volgen

  • Studenten: Vraagfinanciering

Vanaf september 2016 ontvangt elke student die meerderjarig is en nog geen bachelor- of mastertitel in het bekostigd onderwijs heeft behaald met het gebruik van een zogenaamde voucher een korting op zijn collegegeld van €1.250,- per half jaar.

  • Werkgevers: Subsidie Praktijk leren

Deze regeling stelt een subsidiebedrag van maximaal € 2.700,- per student per jaar beschikbaar voor de werkgever, wanneer een werknemer een geaccrediteerde duale of deeltijdopleiding volgt. Voor de Subsidieregeling Praktijk leren komt de hbo Geo-ICT (of delen daarvan) in aanmerking.

  • Werkzoekenden UWV: Scholingsvoucher kansrijke beroepen

De scholingsvoucher voor werkzoekende is een subsidie van €2500,– voor een opleiding of voor het bekostigen van een traject voor het behalen van een ervaringscertificaat. Met de scholingsvoucher voor werkzoekende kunt u zich laten bij- of omscholen naar een kansberoep. Voor werkzoekenden zijn de functiegerichte leergangen interessant. Deze leiden binnen een jaar op voor functie en tegelijkertijd haal je de eerst 60 EC studiepunten in het hbo Geo-ICT. De kosten van zo’n opleiding wordt deze scholingsvoucher gecombineerd met de vraagfinanciering vrijwel geheel gedekt.