Workshop Geo-info/Landmeten

Omschrijving

Workshop Geo-info/Landmeten

De Workshop Geo-Info/Landmeten duurt 1 dag en kost € 295,-. Deze workshop is voor mensen die veel met de inwinning van Geo-Informatie te maken hebben of krijgen. Dit kan bij energiebedrijven, gemeenten, provincies, waterschappen, spoorwegen, Rijkswaterstaat, ministeries of onderzoeksinstituten zijn. Kortom: alle organisaties waar de inwinning en bijhouding van Geo-Informatie van groot belang is. De volgende onderwerpen komen aan de orde.

  • Waterpassen: Het bepalen van de hoogte van een punt ten opzichte van NAP door middel van een doorgaande waterpassing.
  • Total Station: Het inmeten van een stuk terrein met een Total Station. Hiervoor zal eerst boven een bekend punt moeten worden opgesteld. De punten zullen gecodeerd worden zodat er later een tekening van gemaakt kan worden.
  • GPS: Het inmeten van een stuk terrein met een GPS ontvanger. Ook zullen de punten gecodeerd worden.

Planning en Aanmelden
*
*
*