Als samenleving dragen wij verantwoordelijkheid voor onze ruimtelijke omgeving. Om goede beslissingen te kunnen nemen over de inrichting en het beheer hiervan en te zorgen voor een prettige woon-, werk- en leefomgeving, hebben wij kwalitatief hoogwaardige informatie nodig. Het werken en leren in de Geo-ICT betekent: samen bezig zijn andere mensen te voorzien van middelen, applicaties, geodata en informatie afkomstig van deze geodata, aangeboden en gevisualiseerd op een voor de gebruiker toegankelijke manier voor verdere toepassingen. Geo-ICT’ers zorgen ervoor dat gebruikers, beslissers, uitvoerders, vakdeskundigen en onderzoekers beschikken over geo-informatie, zodat zij bij hun ruimtelijke vraagstukken adequate analyses kunnen doen om op basis daarvan de juiste keuzes te maken. Geo-ICT gaat over het verzamelen van gegevens met een ruimtelijke component. We praten hier over numerieke data (coördinaten, oppervlakte, omtrek) afkomstig uit verschillende bronnen die met diverse dataminingmethoden en –technieken zijn verkregen maar ook over administratieve en numerieke data, verkregen uit al bestaande analoge en digitale databases. De ontwikkelingen binnen de sector hebben geleid tot het gebruik van hightech meetsystemen en het omzetten van de werkelijkheid in een digitale wereld. Van punten, lijnen en vlakken worden kaarten of modellen opgebouwd; de data wordt omgezet in toegankelijke informatie en op gestructureerde wijze opgeslagen in databases. CAD, GIS, Geodesie, Data-analyse, Databases en Softwareontwikkeling worden breed toegepast.