ArcGIS Desktop DataReviewer

Omschrijving

ArcGIS Desktop DataReviewer

ArcGIS Desktop DataReviewerDe cursus ArcGIS Desktop DataReviewer duurt 2 dagen en kost €895,-. Verschillende afdelingen in uw organisatie zoals: Ruimtelijke Ordening, Economie, Verkeer en Vervoer, Groen en Wegbeheer hebben verschillende datasets. Ook externen zoals ingenieursbureaus, rijksdiensten en gemeenten leveren data met u uit. Om taken goed uit te kunnen voeren, wordt zowel binnen als buiten organisaties data verzameld en gecombineerd. Belangrijk is dat deze data actueel en betrouwbaar is. Van nog groter belang is dat iedereen dezelfde data gebruikt, hierbij geldt ‘één keer opslaan, meervoudig gebruik’. Dezelfde data wordt namelijk niet alleen in de betreffende afdeling gebruikt, maar ook in afdeling overstijgende processen. Dit maakt het essentieel dat data consistent en betrouwbaar zijn. De ArcGIS Data Reviewer helpt u data consistent te houden en uw database niet te vervuilen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:  Overzicht bewaken, Eenvoudig nakijken van de database, Vooraf ingestelde controles, Data controleren

Planning en Aanmelden
*
*
*