ASL2 voor Geo-ICT-ers

Omschrijving

ASL2 toepassen in de Geo-ICT

De cursus Application Services Library voor Geo-informatici duurt 2 dagen en kost € 1035,-. De prijs is inclusief cursusmateriaal en is exclusief BTW en examenkosten (€ 175,-). Na de cursus kan de cursist examen doen bij EXIN. Het EXIN-certificaat kan vrijstelling bieden voor een vak in de hbo Geo-ICT van Hogeschool NOVI. ASL biedt een framework voor het inrichten van Application Management. Bij Application Management gaat het om het management van het beheer, het onderhoud en de vernieuwing van applicaties (applicatieprogrammatuur en de databasestructuren) op een bedrijfsmatig verantwoorde manier.

ASL2 is de tweede versie van het procesframework voor applicatiemanagement. De nieuwe versie is noodzakelijk geworden om de groeiende eisen aan flexibiliteit van de markt het hoofd te kunnen bieden, meer services te kunnen verlenen, maar ook om in de pas te kunnen blijven lopen met het Business Informatiemanagement (BiSL). ASL2 wordt vooral toegepast in applicatiebeheer-omgevingen, waarbij de focus ligt op de instandhouding van de applicaties binnen een organisatie en de evolutionaire aanpassing naar aanleiding van wijzigingen in de gebruikersorganisatie, de technische omgeving of de buitenwereld. Het kent processen op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Planning en Aanmelden
*
*
*