C# Programmeren

Omschrijving

C# Programmeren

Deze basiscursus C# programmeren duurt 3 dagen en kost  € 1395,-. C# is een object-georiënteerde programmeertaal die vanuit de programeertaal C is afgeleid. Tijdens deze training maakt u gebruik van een C# ontwikkelomgeving. Tijdens de eerste 2 dagen van de cursus komen de begrippen data-abstractie met het C# class-concept, inheritance en dynamic binding uitgebreid aan bod. De derde dag van de training is gewijd aan operator overloading en de faciliteiten van de object-georiënteerde I/O-bibliotheek. Op de laatste cursusdag komen templates en exception handling aan de orde. Ook wordt ingegaan op STL: het belangrijkste onderdeel van de C# bibliotheek.

Tijdens deze opleiding komt de class aan bod en de daaraan gerelateerde inline functies i.p.v. macro’s, functie-overloading, constructoren en destructoren, initialisatie, friend functies, allocatie-methoden, deep versus shallow copy en namespaces; inheritance: wanneer gebruikt men inheritance, base en derived classes, private, protected en public member-variabelen, beschermende interfaces, pointers naar base en derived classes; dynamic binding: Run Time Type Information (RTTI), virtual functies; verdere mogelijkheden van C#: operator overloading, references, type-conversie, geheugenbeheer met new en delete, templates, exception-handling en namespaces; de Standard Template Library (STL); overige onderdelen van de standaardbibliotheek, waaronder de I/O-bibliotheek. Method overloading en overriding Polymorhism, Abstract classes, interfaces en exception handling, Packages en import statements, Filesystem I/O, Threading.

Planning en Aanmelden
*
*
*