Geodesie Cursussen

Omschrijving

GeodesieGeodesie

Geodesie ofwel Landmeetkunde is een belangrijk onderdeel van de Geo-ICT. Er is een grote vraag naar landmeetkundigen in heel Europa. Met kennis van geodesie kan men vaak direct aan de slag bij organisaties zoals het Kadaster, bouw- en infrabedrijven, ingenieursbureaus, architectenbureaus, gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat. Het begin van de Geo-ICT was de Geodesie. De geodesie of landmeet sector deed nauwkeurige metingen voor de materie gebieden Kadaster, Bouw en Civiel op basis van de geodetische infrastructuur, het RD stelsel.

De Geo-ICT verwerft, bewerkt en publiceert geografische data voor álle materiegebieden op basis van een stelsel van geo-basisregistraties. De geodesie sector is veranderd van een niche naar een enorme groei markt. Geo-ICT Training Center biedt diverse geodesie cursussen en ook een Leergang tot Landmeter en een Leergang tot Maatvoerder.

GPS

GPS wordt breed toegepast in de Geodesie

GPS is een afkorting van Global Positioning System. Die naam zegt precies wat GPS is, namelijk een systeem dat over de hele aarde gebruikt kan worden om te bepalen waar je bent. Het GPS systeem is ontwikkeld door het Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten onder de naam NAVSTAR GPS. De eerste satelliet is in 1978 gelanceerd. In 1995 waren er 24 satellieten actief en was het systeem volledig operationeel. Vanaf 1995 zijn er nog steeds satellieten de ruimte ingestuurd om uitgevallen exemplaren te vervangen en het systeem uit te breiden tot nu 32 actieve GPS-satellieten.

GPS

Onze GPS cursussen:

INSPIRE

InspireIn het kader van de INSPIRE-richtlijn maken overheidsorganisaties in de Europese lidstaten geo-informatie over 34 thema’s vindbaar en als webservice te bekijken en downloaden. Ook harmoniseren zij hun datasets, zodat gegevens voor heel Europa vergelijkbaar worden. En zij zorgen voor leveringsvoorwaarden die het gebruik niet onnodig belemmeren. INSPIRE zorgt er dus voor dat geo-informatie van goede kwaliteit beschikbaar, vindbaar en bruikbaar is en dat de inhoud ervan, ook over de landsgrenzen heen, op elkaar is afgestemd. Alle Europese INSPIRE data komt bij elkaar in het INSPIRE-portaal.

Onze INSPIRE cursussen:

Leergangen

Leergang LandmeetkundeDe vraag naar landmeters en maatvoerders is op dit moment groot. Deze leergangen bieden een kans tot omscholing naar dit technische landmeet beroep. Een mooie opstart naar diverse andere functies in de geo-sector.

Leergang tot Landmeter
Leergang tot Maatvoerder

Rekenen

Onze Reken cursussen:


Scanning en Sensing

Geodesie

Onze Scannen en Sensing cursussen: