Geoïde

Omschrijving

Geoïde GIS

Geoide GIS is toegepast bij het Geoloket van de ongevingsdienst UtrechtDe cursus Geoïde GIS duurt 1 dag en kost €495,-. De deelnemers maken kennis met de functionaliteit en het gebruikersinterface zodat zij een zinvolle vergelijking kunnen maken met hun vertrouwde GIS-software. Open Source software: algemene toelichting, de opbouw van de Geoïde GIS gebruikersinterface, Verkennen van geodata in Geoïde, Visualiseren van data en cartografische mogelijkheden, Aanmaken van datasets, Werken met geografische coördinaatsystemen en projecties, Bevragen van gegevens, Geografische analyse mogelijkheden.

De opensource GIS Geoide is toegepast bij het Geoloket van de Omgevingsdienst regio Utrecht. De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) beheert een grote hoeveelheid milieu-informatie, zoals gegevens over bedrijven, bodemkwaliteit, geluid en luchtkwaliteit. Deze informatie is door de Milieudienst voor publiek en professionele gebruikers beschikbaar gesteld via een digitaal loket.

Planning en Aanmelden
*
*
*