INSPIRE

Omschrijving

Europese harmonisatie van geo-data door INSPIRE

INSPIREDe cursus duurt 2 dagen en kost €895,–. De Europese regelgeving in het kader van de Infrastructure for Spatial Information in the European Community vormt een raamwerk met zeer veel verschillende bouwstenen, te groeperen in een aantal clusters: geharmoniseerde data, geharmoniseerde metadata, verschillende soorten netwerkdiensten (download services, view services e.d.), oegankelijkheidsbeleid (inclusief zaken als privacy, digital rights management, authenticatie), en tenslotte monitoring van de invoering in de verschillende landen. De cursus gaat in op het raamwerk in zijn geheel en schetst de belangrijkste doelstellingen en implicaties. Daarna worden de verschillende onderdelen uitgediept, waarbij zoveel mogelijk wordt gekeken naar hoe deze in Nederland vorm krijgen. Deze cursus is bedoeld voor: Geo-ICT adviseurs, databeheerders, (toekomstige) bronhouders van de INSPIRE thema’s, functioneel beheerders en GIS/CAD specialisten, en verder iedereen die wil weten wat INSPIRE voor de geo-informatievoorziening in de eigen organisatie betekent.

Planning en Aanmelden
*
*
*