ISTQB Basis

Omschrijving

Testen met de ISTQB methode

De cursus ISTQB Foundation duurt 3 dagen en kost € 1245,- (Inclusief cursusmateriaal en exclusief BTW en examenkosten (€ 197,-)).  Deze driedaagse geaccrediteerde cursus is een voorbereiding op het examen Foundation Certificate in Software Testing en voldoet aan de eisen, zoals deze door ISTQB worden gesteld. De cursus behandelt testprincipes en -standaards, testmanagement, testfasering, reviews en inspecties, een groot aantal testtechnieken (zowel voor white-box als black-box testen) en testtools. Het examen vindt plaats aan het einde van de derde dag. Het Foundation-certificaat is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het ISTQB Advanced Certificate examen.

De algemene doelstelling van deze cursus is het verbeteren van kennis en opdoen van praktische vaardigheden op het gebied van gestructureerd testen van software. Specifieke doelstellingen zijn:

  • verbeteren van de testactiviteiten binnen het project en de organisatie;
  • kennis nemen van praktijkvoorbeelden en opdoen van praktische vaardigheden;
  • voorbereiden op het ISTQB-examen aan het einde van de derde dag op onze locatie of op elke andere officiele Prometric-locatie;
  • verkrijgen van een professioneel internationaal erkend certificaat op het gebied van testen.

Gestructureerd testen wordt behandeld vanuit zowel theoretisch als praktisch perspectief. Oefeningen en meningsvormen hebben een belangrijke plaats binnen deze cursus. Tijdens de cursus worden proefexamens geoefend. Het verdient aanbeveling ter voorbereiding op het examen de gedoceerde lesstof te bestuderen.

 

Planning en Aanmelden
*
*
*