ITIL voor Geo-ICT-ers

Omschrijving

De cursus ITIL v3 Foundation duurt 3 dagen en kost € 995,- (dit is inclusief cursusmateriaal en ex BTW en examenkosten (€ 229,-)). ITIL Foundation is het belangrijkste certificaat voor IT-professionals en medewerkers die meer van IT Service Management willen weten. Organisaties die volgens ITIL werken gebruiken het complete ITIL-examenprogramma om personeel rol gebaseerd op te leiden. Hun ITIL-competenties laten hen beter presteren en samenwerken. ITIL Foundation maakt onderdeel uit van het Certified Integrator-programma.

Deze ITIL V3 Foundation training leert de basisprincipes voor professionalisering en certificering binnen het ITIL V3 framework. Dit is dé basistraining die u inzicht geeft, voorbereidt en helpt bij het doorgronden van de basisprincipes van het ITIL V3 framework. ITIL versie 3 bouwt verder op het succes van ITIL versie 2. In versie 3 worden het service strategy-concept en de continue verbetering van dienstverlening geïntroduceerd. Ook wordt in deze versie dieper ingegaan op het ontwerp van de dienstverlening. Daarnaast worden de operationele processen verder uitgediept. Na afloop van de training heeft de deelnemer kennis van:

  • het belang van IT-dienstverlening en het beheer van de IT-Infrastructuur voor een organisatie en hoe deze IT-dienstverlening waarde creëert voor de organisatie;
  • diensten, organisaties en procesmatig werken;
  • de ‘IT service lifecycle’;
  • de belangrijkste concepten, principes, modellen en processen binnen de verschillende stadia van de ‘IT Service Lifecycle’ (Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operations en Continious Service Improvement);
  • integratie dan wel referentie naar andere standaarden of ‘best practices’ in de markt;
  • functies en rollen.

Tijdens de opleiding worden de benodigde vaardigheden door middel van een mix van presentaties, leergesprekken, discussies, praktijksituaties en cases op een interactieve wijze aan u overgebracht. De docent acteert daarbij meer als coach dan als trainer. Gedurende de training wordt van de deelnemers een actieve houding verwacht. Na volledige certificering binnen het ITIL V3 framework bent u een hoogaangeschreven IT professional, die het verschil kan maken. Als professional binnen ITIL V3 bent u in staat om organisaties te adviseren in het maken van keuzes en het nemen van besluiten inzake de verdere kwaliteitsverbetering van hun dienstverlening. Met uw grondige kennis en ervaring van het ITIL V3 framework bent u in staat om de IT-organisatie te helpen bij het daadwerkelijk toevoegen van waarde aan de business.

Planning en Aanmelden
*
*
*