Oracle Spatial Basis

Omschrijving

Opslaan van geografische data in Oracle Spatial

De cursus Oracle Spatial Basis duurt 4 dagen en kost € 1795,-. Deze cursus behandelt de opslag, syntax en semantiek van de geometrische datatypes. Deelnemers leren werken met Oracle’s native data type voor ruimtelijke data ,SDO_GEOMETRY, en de geometrische primitieven die het ondersteunt. Verder wordt het mechanisme van ruimtelijke indexeren behandeld. Ook operatoren en functies met betrekking tot ruimtelijke queries, overlays en ruimtelijke analyses komen aan bod. De deelnemers leren geometrische primitieven ondersteund door SDO_GEOMETRY te modelleren en het laden van geodata in de database. Op een gevulde database worden vervolgens ruimtelijke queries  losgelaten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ruimtelijke operatoren. De deelnemers  leren ruimtelijke analyses te doen met ruimtelijke functies en procedures. Verder komen de volgende onderwerpen aan de orde: indexeren en tunen van ruimtelijke data, linear referencing, beschrijven van het Oracle Spatial modellen en de beschikbare coördinatenstelsels.

Planning en Aanmelden
*
*
*