Python Basis

Omschrijving

Python Basis

De cursus Python Basis duurt 3 dagen en kost €1395,-. Python is een programmeertaal die begin jaren ’90 ontwikkeld werd door Guido van Rossum, destijds verbonden aan het Centrum voor Wiskunde en Informatie in Amsterdam. De taal is mede gebaseerd op inzichten van professor Lambert Meertens. Hij had een op BASIC-gebaseerde taal genaamd ABC  ontworpen, maar dan met allerlei zeer geavanceerde datastructuren. Inmiddels wordt de taal doorontwikkeld door een enthousiaste groep, geleid door Van Rossum, recent nog werkzaam bij Google, maar nu in dienst van Dropbox. Deze groep wordt ondersteund door vrijwilligers op het internet.

Tijdens de cusus Phyton basis komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • inleiding: positionering, eigenschappen, toepassingen, gebruik, scripting
  • basistypes: de verschillende datatypes van Python en hun eigenschappen, expressies
  • programmastructuren: indentatie als blokstructurering, statements die de control-flow beïnvloeden
  • samengestelde datastructuren van Python: lists, tuples, dictionaries, files, het verschil tussen lists en tuples
  • datatypes in detail: Python als dynamische (sterk getypeerde) taal, het reference model, methods (functies) die bij een type horen
  • functies: het maken van functies, docstrings, parameter mechanismen, functies als parameter, scope regels, generators
  • modules: argumenten voor moduleren, het gebruik van modules, het maken van modules, een test-harnas in een module
  • objectoriëntatie en classes: OO-terminologie, classes in Python, constructie, inheritance, polymorfisme, speciale class methods, operator overloading, old-style classes versus new-style classes, erven van ingebouwde types
  • exceptions: het EAFP-motto (Easier to Ask for Forgiveness than Permission), exception classes, exceptions afvangen, eigen exception classes, acties bij afvangen van exceptions
  • overzicht van de standaardbibliotheek: interactie met het besturingssysteem, reguliere expressies, netwerkfaciliteiten, enz.

Planning en Aanmelden
*
*
*