Python voor beginnende programmeurs

Omschrijving

Python voor beginnende Programmeurs

De cursus Python voor beginnende programmeurs duurt 4 dagen en kost €1750,-. Tijdens de cursus Programmeren met Python (voor beginnende programmeurs) leert u alle essentiële aspecten van het programmeren in de objectgeoriënteerde scripttaal Python. Python is een taal die veel wordt gebruikt voor installatiescripts en prototypes van grote applicaties. U leert tijdens de training de syntaxis van deze programmeertaal en u leert werken met de uitgebreide bibliotheek, die standaard in Python aanwezig is. Deze cursus is bestemd voor developers en systeembeheerders die willen leren programmeren in Python en andere personen die Python-code willen begrijpen. Kennis en ervaring met programmeren is niet strikt noodzakelijk om deel te nemen aan deze cursus.

Na een inleiding over de installatie van Python en de verschillende manieren om Python scripts uit te voeren worden de basisbegrippen van Python, zoals declaraties, variabelen en control flow structures, besproken. Ook wordt aandacht besteed aan de collection structures in Python, zoals lists, tuples en dictionaries.

Vervolgens wordt de focus gericht op het gebruik van functies in Python met de verschillende methoden van parameter passing, zoals by value en by reference. Ook de scope van variabelen en lambda-functies worden hierbij besproken. Ook wordt er aandacht besteed aan de opdeling van Python-software in modules en komt het gebruik van namespaces en packages aan de orde. Voorts wordt objectgeoriënteerd programmeren met classes en objects in detail behandeld. In dit opzicht worden concepten als encapsulation, inheritance en polymorphism belicht.

Daarnaast kom de afhandeling van fouten in Python-scripts met behulp van exception handling aan de orde. Eveneens staat de functionaliteit van diverse Python library-functies voor het benaderen van files op het programma en wordtnaandacht besteed aan database access met de Python Database API.

Het gebruik van diverse Python libraries voor de interactie met XML-data wordt behandeld en ten slotte wordt aandacht besteed aan verschillende Python libraries voor reguliere expressies, networking, unit testing en date and time.

Planning en Aanmelden
*
*
*