SQL Basis

Omschrijving

SQL Basis, Oefenen met alle mogelijke queries in SQL

SQL BasisDe cursus SQL Basis duurt 2 dagen en kost € 895,-. SQL is de vraagtaal voor het bevragen van databases. Als u werkt in de (Geo)ICT zult u er zeker mee te maken krijgen. In vrijwel alle relationele databases zoals bijvoorbeeld Oracle en PostGreSQL kan SQL worden toegepast om de data te raadplegen en te bewerken.  Als u de basis van deze vraagtaal onder de knie heeft, kunt u gemakkelijk databases opzetten, tabellen definiëren, query’s opstellen en datamanipulaties verrichten. Van SQL zijn meerdere dialecten. Ze lijken allemaal wel op elkaar. Er is één op ANSI gebaseerde standaard SQL. Deze standaard SQL wordt in deze cursus gebruikt. U gaat oefenen met diverse commando’s zoals: create, select, inner en outer joins, update, delete. U maakt verder kennis met views definiëren en het gebruiken van  operatoren en variabelen. U krijgt de oefen database mee naar huis zodat u zich met zelfstudie nog verder in SQL kunt bekwamen.

Planning en Aanmelden
*
*
*