Workshop INSPIRE

Omschrijving

Workshop INSPIRE

De Workshop INSPIRE duurt 1 dag en kost € 595,-. De Europese regelgeving in het kader van INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community) vormt een raamwerk met zeer veel verschillende bouwstenen. Deze zijn te groeperen in een aantal clusters:

  • geharmoniseerde data
  • geharmoniseerde metadata
  • verschillende soorten netwerkdiensten (download services, view services e.d.)
  • toegankelijkheidsbeleid (inclusief zaken als privacy, digital rights management, authenticatie)
  • monitoring van de invoering in de verschillende landen

Planning en Aanmelden 
*
*
*